GERGA

Çine -Muğla karayolunun 5 km`sinden Gerga yoluna sapılır. Gerga; tesbiti yapılmış ama tescili yapılmamış bir çok Anadolu antik kentinden bridir. Gerga ile özdeşleşmiş yapılardan biri olan sunak ilginçtir. Tapınak ya da Sunak olarak ele aldığımız bu yapı dikkat çekicidir. İki yanında bulunan, dolaba benzer oyuklar dışında sade ve boş olarak bulunmaktadır.

Gerga yerleim alanının çeşitli noktalarında insan boyuna ulaşan dikdörtgen biçimde yapılara rastlanır Bu  yapıların belli yerlerine antik çağlarda suyun simgesi olan yunus figürünün kazılmış olması yapıların gömüt değil, su sarnıcı konumudaki çeşmeler olduğu tezini de gndeme getirmektedir.Gerga yerleşim alanı iyi incelendiğinde Hellen kültürünün izlerine rastlanmaz.. Ayakta kalan yapılar incelendiğinde, tipik Karia ya da Leleg yapı stilini andırdığı görülür.

Çine Belediyesi
Ekleyen : Çine Belediyesi 04.01.2011 Haber Tagları

ALO 150 BAŞBAKANLIK

SİNEMADA NELER VAR