AnaSayfaya Dön

TEPECİK HÖYÜĞÜ

 TEPECİK HÖYÜĞÜ

Çine Karakollar köyünün 3 km güneybatısında yer alan TEPECİK HÖYÜĞÜ, Çine Çayının 1 km. doğusundadır. Karakollar Ovasının içinde bulunan höyük 40x120 m boyutlarında ve 9 m yüksekliğindedir. Tepecik, ilk olarak Engin Akdeniz tarafından 1995 yılında incelenmiştir.  Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Sevinç GÜNEL 2001 yılında yüzeysel araştırma başlatmış ve üç yıl süren inceleme sonrasında 2004 yılında kazılara başlanmıştır. Yapılan kazılar höyükte en erken Geç Neolitik Çağdan klasik çağlara uzanan kesintisiz bir yaşamın varlığını ortaya koymuştur.  Bulgular höyüğü erken Tunç Çağına ve Kalkolitik kültüre taşımaktadır.

Kazılarda elde edilen bulgular erken dönem Batı Anadolu seramik geleneğinden örnekler vermektedir. İ.Ö. 2 bin yıllarından daha eskilere dayanan günlük kullanım parçaları kazıların doyuruculuğunu göstermektedir.

Kazılar Tepecik Höyüğü’nün basit bir yerleşimden öteye gelişmiş bir yerleşim olduğunu kanıtlamıştır. Bulgular Miken Kültürü ile paralel ronoloji vermektedir.
4 yıldır süren kazılarda sur duvarları, ithal Miken kapları, günlük kullanıma ait kaplar, hayvan biçimli kaplar,metal eserler, mermer idoller, perdah ve oluk bezemeli kaplar,  taş baltalar, işlenmiş kemikler bulunmuştur.  Kazılarda obsidyen, çakmaktaşı, dağ kristali ve kuvars gibi çeşitli taşlardan yapılmış orak dilgi ve dilgicikleri de bulunmuştur ki bu da Tepecik ‘te tarımın da yapıldığını kanıtlamaktadır.
Çine Tepecik’te şu ana kadar kazı çalışmalarından elde edilen neticeler, bulunduğu coğrafyanın henüz yeterince bilinmeyen Bronz Çağları ve öncesi kültürel yapısına katkı sağlamaktadır.
Çine Belediyesi
Ekleyen : Çine Belediyesi 04.01.2011 Haber Tagları

ALO 150 BAŞBAKANLIK

SİNEMADA NELER VAR